Verslag Restauratieproject in Detail...

Op deze pagina willen we met u uitgebreid ingaan op een door ons gerealiseerde gevelrestauratie. Door verder in te gaan op de details van een complete restauratie van in dit geval een voorgevel hebben we geprobeerd de werkwijze, aandachtspunten en uiteindelijk uiteraard de gewenste en behaalde resultaten aan u te laten zien. We nemen u mee van begin tot eind, te beginnen met de aanvraag van de klant.

(Klik op de foto's voor een grotere weergave.)

De opdracht

We zijn in dit geval benaderd door de klant met de vraag een kijkje te komen nemen naar de voorgevel. Het voegwerk zou niet meer in goede conditie zijn, en de gevel toont tekenen van scheurvorming door verzakking. Ook wordt ons verteld dat het voegwerk op diverse plaatsen reeds is vervangen evenals enkele stenen, maar dat dit helaas niet op een nette en deugdelijke manier is uitgevoerd.


De eerste observatie...

Om te beginnen een korte inleiding over de huidige staat van de gevel, ons advies en de wensen van de klant. Het voegwerk van de woning, gebouwd in de jaren 30, heeft in de loop der jaren schade opgelopen door weersinvloeden. Ook is er door een aanpassing in de riolering een verzakking onstaan boven de poort(links) door graafwerkzaamheden. Enkele van de beschadigingen hiervan zijn ondertussen plaatselijk 'opgelapt', maar duidelijk niet in stijl en kleur van het originele voegwerk. Als eerst wat foto's van de de voormalige situatie;

voormalige staat woning voormalige staat woning voormalige staat woning
voormalige staat woning voormalige staat woning voormalige staat woning
Enkele detailfoto's van aandachtspunten waar we in deze restauratie mee te maken hebben.

Zoals u zelf waarschijnlijk ook al opmerkt na het bekijken van bovenstaande foto's kunnen we op een aantal punten vooruitgang boeken!


Enkele bevindingen...

Het voegwerk dat origineel is aangebracht is zogenoemd 'snijwerk'. In de volksmond vaak ook aangeduid met 'knipwerk'. Echter een knipvoeg ligt duidelijk (iets) verder naar voor ten op zichte van de steen, waar een snijvoeg gemiddeld gelijk ligt aan de steen. Wanneer netjes aangebracht lijkt dit vaak optisch wel op een knipvoeg, vandaar de verwarring tussen de twee soorten voegwerk.

De reparaties te zien op de foto's zijn deels gewoon platvol gevoegd en deels is tevergeefs geprobeerd een snijvoeg na te bootsen. Tevens slaan de reparaties volledig de plank mis wat kleurstelling betreft en zijn ze uitgevoerd met harde cementspecie. Hierover later meer*. Ook is bijvoorbeeld de scheur boven de poort nog goed zichtbaar en zelfs de bovenliggende laag stenen is duidelijk naar voren gekomen.

Verder is het huidige voegwerk gedeeltelijk duidelijk afgesleten door bijvoorbeeld weersinvloeden. Plaatselijk is het voegwerk los waardoor er vocht achter kan komen en de slijtage zich weer verder zal uitbreiden. Ook ontbreken er stukken voegwerk evenals veel aansluitingen tussen de stoot -en lintvoegen.

*De gebruikte voegmortel
De huidige reparaties zijn uitgevoerd met een harde cementspecie. Echter is het juist bij zo'n oud pand belangrijk de mortel aan te passen aan de hardheid van de gebruikte steensoort en de achterliggende metselmortel. Een te harde voeg resulteerd o.a. in een slechte afvoer van water en uiteindelijk 'drukt' het voegwerk de stenen gewoonweg stuk omdat dit veel harder is dan de steen. Vaak werken we in de reatsuratie met een zgn. kalkspecie.


De restauratie!

In dit geval hebben we in overleg met de eigenaar van de woning besloten om het voegwerk volledig te verwijderen en opnieuw aan te brengen. Plaatselijk ontbraken stukken, waren er gedeeltes niet deugdelijk gerepareerd en er was op diverse gedeeltes van de gevel sprake van scheurvorming. Om de gevel uiteindelijk in originele staat terug te brengen, de kwaliteit en stabiliteit van de gevel opnieuw te waarborgen met uiteraard ook optisch het beeld zoals dit origineel bedoeld is bleek dit noodzakelijk.

Uithakken en reinigen

Om te beginnen hebben we dan ook het bestaande voegwerk volledig uitgehakt en de gevel met koud water en hoge druk gereinigd. Op deze manier is de gevel schoon en ontdaan van het door uithakken ontstane stof in de voegen, maar blijft de 'oudheid' door verkleuring en vaste vervuiling op de stenen zichtbaar. We willen immers het originele karakter van de gevel behouden!

Gevel uitgehakt Uitgehakt detail
Uithakken van de gevel.

Gevel gereinigd Gevel gereinigd
De zojuist uitgehakte gevel direct na het reinigen.


Stenen en scheuren repareren & Stenen bijkleuren

Nu de gevel uitgehakt en schoon is komen de scheuren aan de beurt.
Bij diverse kleine scheuren zijn de stenen licht opgehakt en gerepareerd met steenreparatiemortel. De mortel is steeds op kleur aangepast op die van de bestaande stenen. Op deze manier van repareren is het niet nodig diverse beschadigde en doorgescheurde stenen volledig te vervangen door nieuwe en blijft het originele karakter van de gevel netjes behouden. Op een soortgelijke manier zijn ook de overige beschadigingen aan verschillende stenen gebeurd wanneer daar stukjes of schilfers van af waren. Hierna is dit alles bijgekleurd met een combinatie van steenreparatiemortel en kleurstoffen.

Steenreparaties
Steenreparaties (net aangebracht).

Total Wall Concept

De scheurvorming boven de poort is een compleet ander verhaal. Hier zijn de stenen op diverse hoogtes volledig los van elkaar geraakt door de eerder genoemde verzakking. Ook is het hele vlak metselwerk boven de poort plaatselijk instabiel en zitten er veel stenen los. De scheuren zijn wel 'stabiel', wat wil zeggen dat de muur de afgelopen jaren niet verder is gezakt en de dikte van de scheuren gelijk is gebleven. Ze zijn niet groter geworden of veranderd. Herstel van dit gevelvlak heeft onder andere plaatsgevonden door gebruik van het zogenaamde 'Total-Wall Concept'. We brengen speciale getordeerde metalen staven aan in verschillende lintvoegen over de gehele hoogte van de scheur en werken dit aan met een specifiek hiervoor gemaakte  mortel. Daardoor vormt de muur weer 1 geheel waardoor de behandelde scheur, alsook nieuwe scheurtjes op die plek in het vervolg geen kans meer krijgen. Op diverse plaatsen is het losse metselwerk verder ook opnieuw ingeboet, waardoor we uiteindelijk weer een nette stabiele gevel overhouden.

Total Wall
Scheurreparatie d.m.v. Total Wall en steenreparaties.

Voegen

Uiteindelijk is het aanbrengen van het voegwerk zelf aan de beurt.
Eerst hebben we enkele proefmonsters gezet ter bepaling van de kleur van het nieuwe voegwerk. De gevel mag 'fris' ogen, maar vooral omdat deze zich bevind midden in een rij woningen niet te veel opvallen. In het bestaande werk bevond zich tevens een 'plint'. Hierbij word het onderste gedeelte van het metselwerk voorzien van een vaak wat donkerdere kleur voegwerk. De klant vond in dit geval dat deze best zichtbaar mocht zijn, waarna we ook voor een mooie donkere voeg hebben gekozen voor de plint. Wat kleurstelling betreft is wel steeds in het oog gehouden dat de gevel uiteindelijk wel samen moet vallen met de woningen links en rechts ervan; Het nieuwe werk en kleuren ervan dienen uiteindelijk 'op te gaan' in het geheel.

De mortel waarmee we gaan voegen is een zgn. Bastaardmortel; we stellen deze volledig zelf samen met verschillende soorten zand, cement, kalk en kleurpigmenten, zodat deze perfect aansluit op de gewenste kleur en structuur van het voegwerk. Ook de hardheid van de stenen en het achterliggende metselwerk zijn voor een groot gedeelte bepalend voor de samenstelling van de bastaardmortel.

Na goedkeuring van de proefmonsters zijn alle voorbereidende werkzaamheden afgerond en kan de gevel gevoegd worden. We hebben gekozen voor een iets smallere snijvoeg dan dat origineel het geval was, dit was vrij breed gesneden. De voegen worden nu op een dusdanige manier afgesneden zodat het uiteindelijke beeld optisch mooi smal en strak is en de voeg minder 'dik' of 'vol' oogt. Ook de stootvoegen worden ondanks de verschillende breedtes van de maatvoering van het metselwerk steeds op een zelfde breedte 'geknipt', waardoor alles mooi tot 1 kloppend geheel samenvalt.

Gevel voegen Gevel voegen afb. 2 Gevel voegen afb. 3
Het voegen van de voorgevel; snijwerk wordt aangebracht.De oplevering!

Nu ook het aanbrengen van het voegwerk is afgerond, is hiermee deze complete restauratie voltooid. Uiteraard eindigt hier dan ook dit verslag. Hier onder eerst een duidelijke voor / na -foto, om u het bereikte resultaat en vooral het verschil te tonen. Vervolgens twee foto's van het eindresultaat, gevolgd door een laatste, direct gemaakt na het aanbrengen van het eerste gedeelte voegwerk.voormalige staat plint plint nieuw voegwerk
De plint voor en na de restauratie. Het werk op de laatste foto is net aangebracht en zal nog wat lichter worden.


Resultaat Resultaat afb. 2Resultaat afb. 3
De voorgevel is gereed. Nieuw snijwerk is aangebracht. De scheurenvorming is verholpen, stenen gerepareerd en bijgekleurd. Tot slot ook nog een detailfoto van net aangebracht voegwerk tijdens dit project.SlotwoordAllereerst willen we u bedanken voor het lezen en bekijken van dit complete verslag.

Het leek ons interessant voor u als bezoeker van onze website, of misschien zelfs als toekomstige klant, om u eens mee te nemen achter de schermen. U uitleggen en laten zien wat u kunt en mag verwachten wanneer u ons inschakelt om uw project, woning of gevel(s) te laten restaureren.

Dat is het doel van deze pagina, welke we met veel zorg voor u hebben samengesteld, zodat u in duidelijke en begrijpelijke taal en vergezeld van genoeg foto's, een duidelijk beeld kan vormen van onze werkwijze en de te behalen resultaten.

Heeft u na het bekijken van deze pagina vragen, of heeft u interesse in een soortgelijke restauratie van uw eigen woning? -aarzel dan niet en neem gerust contact met ons op. Op de pagina 'contact' kunt u ons een bericht sturen, waarna we spoedig contact met u opnemen, of uw vraag beantwoorden in onze reactie.

Terug naar boven
Terug naar boven

www.rpaapenvoegwerken.nl

DetailKlik op een foto voor een grotere weergave in een nieuw venster.  Zorg ervoor dat uw eventuele pop-up blocker dit wel toestaat, anders kunnen er mogelijk geen nieuwe vensters automatisch geopend worden! Problemen? -Raadpleeg de website's Hulppagina.
Help! Help